podvodni kanjoni

Velike soteske na celinskem robu Evrope

Batymetrična karta kanjona Nazar pred portugalsko obalo HERMES
prebral

Je globlje od Grand Canyona, bolj nedostopno kot Mount Everest in še vedno premalo raziskano: kanjon Nazar je najglobja in najdaljša soteska v Evropi. Vendar se ne nahaja v gori, ampak v oceanu: ob obali Portugalske zareže zarez dolg 210 kilometrov in do 4.300 metrov globine v morsko dno. Je pa le eden izmed mnogih podvodnih kanjonov na dnu naše celine.

Okoli polic v Evropi so se podvodne soteske izkopale globoko v oceanska pobočja, najdemo pa jih lahko tudi pod stenami drugih celin. Nekateri kažejo, da se dna velikih rek, kot sta Amazonka ali Nil, razširijo v morje, medtem ko se zdi, da so druge odsevale celino od nikoder. Toda kako so nastali ti podvodni kanjoni? In kakšno vlogo imajo danes za dinamiko in ekologijo podvodnega sveta okoli naših celin? Raziskovalci so v zadnjih letih šele začeli odgovarjati na ta vprašanja. Svet tega in drugih podvodnih kanjonov je bil vse prej kot dobro raziskan.

    Pokaži popolno dokumentacijo

Nadja Podbregar
Od: 21.09.2012