Brez olimpijskih iger

Poletne igre v Atenah niso opravile okoljskega preizkusa

Atene 2004: Brez "zelenih" iger WWF
prebral

Prvi rezultat olimpijskih iger 2004 v Atenah je že jasen: v "okoljski konkurenci" WWF je Olimpijada dosegla le razočaranje. Področja odpadkov, vode, ohranjanja krajine in uporabe tehnologije so bila zelo slaba.

WWF je leta 2004 preučil okoljsko uspešnost iger in ga ocenil na lestvici od 0 (zelo razočaranje) do 4 (zelo pozitivno) z le 0, 77 točke. Med drugim je pregledal prizadevanja za recikliranje odpadkov, varčno rabo vode, uporabo okolju prijazne energije in sistema javnega prevoza ter varovanje naravnih habitatov. WWF je svojo oceno opravil na podlagi smernic za "čiste in zelene" igre Sydneyja 2000.

Področja okoljskega načrtovanja, ravnanja z odpadki, varčevanja z vodo, okolju prijaznih tehnologij, spoštovanja okoljskih pravic in ohranjanja krajine so bila enaka nič. Sektorji javnega prevoza in širitev obstoječe infrastrukture so dosegli tri točke. Najvišji rezultat je dosegel le spodbujanje splošne okoljske ozaveščenosti.

"Varstvo okolja žal ni imelo resne vloge pri načrtovanju olimpijskih iger v Atenah, " povzame rezultate Demetres Karavellas, poslovodni direktor WWF Grčija. "Čeprav Mednarodni olimpijski komite ščiti okolje kot enega od stebrov olimpijske ideje, so odgovorni zanj storili zelo malo." Priložnost za organizacijo okolju prijaznih poletnih iger je izgubljena. Tako se osnovni okoljski standardi, kot sta uporaba sončne energije in recikliranje, slabo izvajajo. WWF zdaj poziva vodje grškega organizacijskega odbora in MOK, naj zmanjšajo vsaj negativne vplive na okolje po olimpijskih igrah.

Po mnenju WWF mora MOK zagotoviti, da bodoča olimpijska mesta ne bodo izpolnjevala le standardov kakovosti v športnem sektorju, temveč tudi na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja. Okoljevarstveniki upajo, da se napake Aten na drugih olimpijskih igrah ne bodo ponovile. zaslon

(WWF, 16.07.2004 - NPO)